Google Cloud Skills Boost

Exploring APIs

7 godz. Intermediate universal_currency_alt Punkty: 14
Google Cloud Application Programming Interfaces are the mechanism to interact with Google Cloud Services programmatically. This quest will give you hands-on practice with a variety of GCP APIs, which you will learn through working with Google’s APIs Explorer, a tool that allows you to browse APIs and run their methods interactively. By learning how to transfer data between Cloud Storage buckets, deploy Compute Engine instances, configure Dataproc clusters and much more, Exploring APIs will show you how powerful APIs are and why they are used almost exclusively by proficient GCP users. Enroll in this quest today.
Odznaka za ukończenie szkolenia Exploring APIs

Jeśli wykonasz to działanie, otrzymasz odznakę. Rozwijaj swoją karierę w chmurze przez pokazanie światu zdobytych umiejętności.

 • Moduł

  Wprowadzenie do interfejsów API w Google

  W tym module zapoznasz się z informacjami o architekturze i podstawowych funkcjach interfejsów programowania aplikacji (interfejsów API). Wiedza ta zostanie uzupełniona ćwiczeniami praktycznymi, w ramach których skonfigurujesz i uruchomisz metody interfejsu Cloud Storage API w Cloud Shell.

 • Moduł

  APIs Explorer: Qwik Start

  In this lab you'll upload an image to Cloud Storage then make a request to the Vision API with APIs Explorer.

 • Moduł

  APIs Explorer: Cloud Storage

  In this lab you will use the APIs Explorer tool to create Cloud Storage buckets, upload data to the bucket, and remove content from buckets.

 • Moduł

  APIs Explorer: Create and Update a Cluster

  In this lab you’ll learn how to use an inline Google APIs Explorer template to call the Cloud Dataproc API to create a cluster, run a simple Spark job in the cluster, and update the cluster.

 • Moduł

  APIs Explorer: Compute Engine

  Use the APIs Explorer to create a Compute Engine instance, then use Cloud monitoring to monitor the CPU usage.

 • Moduł

  APIs Explorer: App Engine

  In this lab, you will get hands-on practice configuring and deploying an App Engine instance with the APIs Explorer tool.

 • Moduł

  APIs Explorer: Cloud SQL

  In this lab, you will get hands-on practice with the Cloud SQL API and its associated methods by making calls through the APIs Explorer tool.

  Moduł

  Cloud Natural Language API: Qwik Start

  Interfejs Cloud Natural Language API pozwala na pobieranie encji oraz analizowanie tekstu pod kątem składni i nastawienia. Obejrzyj te krótkie filmy: Gain Valuable Insights from Text with Cloud Natural Language (Zyskaj cenne dane związane z analizą tekstu dzięki Cloud Natural Language) i Cloud Natural Language: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Cloud Natural Language: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

 • Moduł

  warning [DEPRECATED] APIs Explorer: PubSub and IoT

  In this lab you will provision Cloud IoT and Pub/Sub services using the APIs explorer. These will be used to create a temperature telemetry steam.

  Moduł

  Google Cloud Speech API: Qwik Start

  Interfejs Google Cloud Speech API umożliwia integrację funkcji rozpoznawania mowy z aplikacjami deweloperskimi – teraz możesz wysłać nagranie głosowe i otrzymać jego zapis tekstowy. Obejrzyj te krótkie filmy: Powerful Speech Recognition Using Google Machine Learning (Zaawansowane rozpoznawanie mowy przy użyciu systemów uczących się opracowanych przez Google) i Google Cloud Speech: Qwik Start - Qwiklabs Preview (Google Cloud Speech: Qwik Start – omówienie z Qwiklabs).

 • info
  Informacje o kursie
  Wymagania wstępne
  This quest will teach you the basics of GCP APIs, but you will need prior experience with core GCP tools and services, as well as programming experience, preferably in Python or C#. It is recommended that the student have at least earned a Badge by completing the GCP Essentials and/or the Baseline: Infrastructure Quests before beginning.
  Dostępne języki
  English, français, español (Latinoamérica), 日本語, português (Brasil) oraz Deutsch
  Co mogę zrobić po ukończeniu tego kursu?
  Po ukończeniu kursu możesz zapoznać się z dodatkowymi materiałami ze swojej ścieżki szkoleniowej lub przejrzeć katalog.
  Jakie odznaki mogę zdobyć?
  Po kursie otrzymasz odznakę potwierdzającą jego ukończenie. W przypadku niektórych kursów musisz potwierdzić, że potrafisz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, zaliczając moduł Challenge Lab. Za takie kursy otrzymasz odznakę umiejętności. Odznaki możesz wyświetlać w swoim profilu i udostępniać w sieciach społecznościowych.