Google Cloud Skills Boost

Machine Learning APIs

5 godz. Intermediate universal_currency_alt Punkty: 24
It's no secret that machine learning is one of the fastest growing fields in tech, and Google Cloud has been instrumental in furthering its development. With a host of APIs, Google Cloud has a tool for just about any machine learning job. In this advanced-level quest, you will get hands-on practice with machine learning APIs by taking labs like Detect Labels, Faces, and Landmarks in Images with the Cloud Vision API. Looking for a hands-on challenge lab to demonstrate your skills and validate your knowledge? On completing this quest, enroll in and finish the additional challenge lab at the end of this quest to receive an exclusive Google Cloud digital badge.
Odznaka za ukończenie szkolenia Machine Learning APIs

Jeśli wykonasz to działanie, otrzymasz odznakę. Rozwijaj swoją karierę w chmurze przez pokazanie światu zdobytych umiejętności.

 • Moduł

  Wprowadzenie do interfejsów API w Google

  W tym module zapoznasz się z informacjami o architekturze i podstawowych funkcjach interfejsów programowania aplikacji (interfejsów API). Wiedza ta zostanie uzupełniona ćwiczeniami praktycznymi, w ramach których skonfigurujesz i uruchomisz metody interfejsu Cloud Storage API w Cloud Shell.

 • Moduł

  Extract, Analyze, and Translate Text from Images with the Cloud ML APIs

  In this lab you’ll combine the Cloud Vision, Natural Language, and Translation APIs to capture text strings from images, recognize characters, and analyze and translate the text strings into other languages.

 • Moduł

  Classify Text into Categories with the Natural Language API

  In this lab you’ll learn how to classify text into categories using the Natural Language API

 • Moduł

  Detect Labels, Faces, and Landmarks in Images with the Cloud Vision API

  The Cloud Vision API lets you understand the content of an image by encapsulating powerful machine learning models in a simple REST API. In this lab you’ll send an image to the Cloud Vision API and have it identify objects, faces, and landmarks.

 • Moduł

  Entity and Sentiment Analysis with the Natural Language API

  The Cloud Natural Language API lets you extract entities, and perform sentiment and syntactic analysis on a block of text. In this hands-on lab you’ll learn how to extract entities and sentiment from text using the Cloud Natural Language API.

 • Moduł

  Awwvision: Cloud Vision API from a Kubernetes Cluster

  This hands-on lab uses Kubernetes and Cloud Vision API to create an example of how to use the Vision API to classify (label) images from Reddit’s /r/aww subreddit and display the labelled results in a web app.

 • info
  Informacje o kursie
  Wymagania wstępne
  This Quest requires hands-on experience with Google Cloud’s machine learning services. Make sure that you have at least earned a Badge by completing the hands-on labs in the Baseline: Data, ML, and AI Quest before beginning—the labs in this series assume foundational ML knowledge and will explore advanced features through specific use cases.
  Dostępne języki
  English, français, español (Latinoamérica), 日本語, português (Brasil) oraz Deutsch
  Co mogę zrobić po ukończeniu tego kursu?
  Po ukończeniu kursu możesz zapoznać się z dodatkowymi materiałami ze swojej ścieżki szkoleniowej lub przejrzeć katalog.
  Jakie odznaki mogę zdobyć?
  Po kursie otrzymasz odznakę potwierdzającą jego ukończenie. W przypadku niektórych kursów musisz potwierdzić, że potrafisz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, zaliczając moduł Challenge Lab. Za takie kursy otrzymasz odznakę umiejętności. Odznaki możesz wyświetlać w swoim profilu i udostępniać w sieciach społecznościowych.