Google Cloud Skills Boost

Getting Started - Create and Manage Cloud Resource

5 godz. Introductory universal_currency_alt Punkty: 6
W tym kursie z poziomu wprowadzającego możesz przećwiczyć korzystanie z podstawowych narzędzi i usług Google Cloud. Pierwsze kroki – Tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi to pierwszy kurs zalecany w trakcie szkolenia nowych użytkowników Google Cloud. Ukończenie go pozwoli użytkownikowi z niewielkim doświadczeniem lub bez niego uzyskać praktyczną wiedzę, którą będzie mógł zastosować w swoim pierwszym projekcie Google Cloud. Kurs jest wprowadzeniem do podstawowych funkcji Google Cloud i obejmuje między innymi pisanie poleceń Cloud Shell i wdrażanie pierwszej maszyny wirtualnej, a także uruchamianie aplikacji w środowisku Kubernetes Engine lub z równoważeniem obciążenia. Jeśli ukończysz ten kurs wraz z Challenge Lab na końcu, otrzymasz cyfrową plakietkę Google Cloud. Przez kluczowe pojęcia dotyczące poszczególnych modułów przeprowadzą Cię 1-minutowe filmy..
Odznaka za ukończenie szkolenia Getting Started - Create and Manage Cloud Resource

Jeśli wykonasz to działanie, otrzymasz odznakę. Rozwijaj swoją karierę w chmurze przez pokazanie światu zdobytych umiejętności.

 • Moduł

  Prezentacja Qwiklabs i Google Cloud Platform

  W tym module praktycznym skorzystasz z Qwiklabs i konsoli Google Cloud Platform oraz użyjesz podstawowych funkcji GCP: Projekty, Zasoby, Użytkownicy IAM, Role, Uprawnienia, Interfejsy API i Cloud Shell.

 • Moduł

  Tworzenie maszyny wirtualnej

  W tym module praktycznym dowiesz się, jak utworzyć maszynę wirtualną Google Compute Engine, a także poznasz strefy, regiony oraz typy maszyn. Na początek obejrzyj krótki film Create a Virtual Machine, GCP Essentials (Tworzenie maszyny wirtualnej – informacje podstawowe o GCP).

  Moduł

  Compute Engine: Qwik Start – Windows

  Google Compute Engine umożliwia tworzenie i uruchamianie maszyn wirtualnych w ramach infrastruktury Google. Z tego modułu dowiesz się, jak utworzyć instancję serwera Windows w Google Compute Engine i uzyskać do niej dostęp za pomocą protokołu pulpitu zdalnego (Remote Desktop Protocol, RDP). Obejrzyj krótki film: Launch a Windows Server Instance, GCP Essentials (Uruchom instancję serwera Windows – informacje podstawowe o GCP).

 • Moduł

  Wprowadzenie do Cloud Shell i gcloud

  W tym module praktycznym nauczysz się, jak łączyć się przez internet z zasobami obliczeniowymi hostowanymi w Google Cloud. Dowiesz się też, jak używać Cloud Shell i narzędzia wiersza poleceń gcloud z pakietu Cloud SDK. Obejrzyj krótki film wprowadzający Get Started with Cloud Shell, GCP Essentials (Wprowadzenie do Cloud Shell, podstawy GCP).

 • Moduł

  Kubernetes Engine: Qwik Start

  Google Kubernetes Engine to zarządzane środowisko służące do wdrażania i skalowania aplikacji znajdujących się w kontenerach oraz zarządzania nimi przy użyciu infrastruktury Google. W tym praktycznym module dowiesz się, jak wdrożyć aplikację znajdującą się w kontenerze przy użyciu Kubernetes Engine. Obejrzyj krótki film Manage Containerized Apps with Kubernetes Engine (Zarządzanie aplikacjami znajdującymi się w kontenerach przy użyciu Kubernetes Engine).

 • Moduł

  Konfigurowanie systemów równoważenia obciążenia sieci i HTTP

  W tym praktycznym module nauczysz się konfigurować systemy równoważenia obciążenia sieci i systemy równoważenia obciążenia HTTP w aplikacjach działających na maszynach wirtualnych Compute Engine.

 • Moduł

  Challenge Lab: tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi

  To wyzwanie sprawdza Twoją wiedzę i umiejętności zdobyte w poszczególnych modułach kursu Create and Manage Cloud Resources. Zanim je rozpoczniesz, musisz zapoznać się z pozostałymi modułami dostępnymi w kursie.

 • info
  Informacje o kursie
  Wymagania wstępne
  Zakładamy, że użytkownik ma bardzo małe doświadczenie lub w ogóle nie ma doświadczenia w korzystaniu z usług w chmurze ani z Google Cloud. Oczekiwana jest natomiast znajomość podstaw informatyki i podstawowe doświadczenie w zarządzaniu systemami komputerowymi. Doświadczenie w pracy ze środowiskiem powłoki lub z interfejsem wiersza poleceń ułatwi ukończenie tej serii modułów szkoleniowych.
  Dostępne języki
  English, português (Brasil), Polski, Türkçe, 简体中文, français, 한국어, Italiano, español (Latinoamérica), 日本語 oraz bahasa Indonesia
  Co mogę zrobić po ukończeniu tego kursu?
  Po ukończeniu kursu możesz zapoznać się z dodatkowymi materiałami ze swojej ścieżki szkoleniowej lub przejrzeć katalog.
  Jakie odznaki mogę zdobyć?
  Po kursie otrzymasz odznakę potwierdzającą jego ukończenie. W przypadku niektórych kursów musisz potwierdzić, że potrafisz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, zaliczając moduł Challenge Lab. Za takie kursy otrzymasz odznakę umiejętności. Odznaki możesz wyświetlać w swoim profilu i udostępniać w sieciach społecznościowych.