Google Cloud Skills Boost

Perform Foundational Infrastructure Tasks in Google Cloud

4 godz. Wprowadzające universal_currency_alt Punkty: 8
Jeśli jesteś początkującym programistą aplikacji internetowych i potrzebujesz dodatkowych ćwiczeń praktycznych (poza zawartymi w kursie Pierwsze kroki – Tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi), ten kurs jest dla Ciebie. Obejmuje on moduły dotyczące Cloud Storage i innych kluczowych aplikacji oraz usług, takich jak Stackdriver czy Cloud Functions. Uczestnicząc w nim, zdobędziesz wartościowe umiejętności i doświadczenie przydatne w każdym projekcie Google Cloud. Jeśli ukończysz ten kurs wraz z Challenge Lab na końcu, otrzymasz cyfrową plakietkę Google Cloud. Przez kluczowe pojęcia dotyczące poszczególnych modułów przeprowadzą Cię 1-minutowe filmy.
Odznaka za ukończenie szkolenia Perform Foundational Infrastructure Tasks in Google Cloud

Jeśli wykonasz to działanie, otrzymasz odznakę. Rozwijaj swoją karierę w chmurze przez pokazanie światu zdobytych umiejętności.

 • Moduł

  Cloud Storage: Qwik Start – Cloud Console

  Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak wykonać podstawowe zadania w Cloud Storage, używając Google Cloud Console. Obejrzyj krótki film Google Cloud Storage: Massive Scalability Plus More (Google Cloud Storage: wielka skalowalność i nie tylko).

  Moduł

  Cloud Storage: Qwik Start – interfejs wiersza poleceń / pakiet SDK

  Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak wykonać podstawowe zadania w Cloud Storage przy użyciu narzędzia wiersza poleceń gsutil. Obejrzyj krótki film Google Cloud Storage: Massive Scalability Plus More (Google Cloud Storage: wielka skalowalność i nie tylko).

 • Moduł

  Cloud IAM: Qwik Start

  Google Cloud IAM unifikuje kontrolę dostępu w usługach Cloud Platform, tworząc jednorodny system i zapewniając spójny zestaw operacji. Obejrzyj krótki film Manage Access Control with Google Cloud IAM (Zarządzanie kontrolą dostępu w Google Cloud IAM).

 • Moduł

  Cloud Monitoring: Qwik Start

  W tym module dowiesz się, jak monitorować maszynę wirtualną Google Compute Engine w Cloud Monitoring.

 • Moduł

  Cloud Functions: Qwik Start – konsola

  Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak utworzyć funkcję w Cloud Functions i wdrożyć ją, używając konsoli Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Connect & Extend GCP Services with Google Cloud Functions (Łączenie usług GCP i ich rozszerzanie za pomocą Google Cloud Functions).

  Moduł

  Cloud Functions: Qwik Start – wiersz poleceń

  W tym module praktycznym pokazujemy, jak utworzyć i wdrożyć funkcję w Cloud Functions za pomocą wiersza poleceń Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Connect & Extend GCP Services with Google Cloud Functions (Łączenie usług GCP i rozszerzanie ich za pomocą Google Cloud Functions).

 • Moduł

  Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – konsola

  W tym praktycznym module zaprezentujemy, jak publikować i wykorzystywać wiadomości przy użyciu subskrybenta korzystającego z metody pull za pomocą konsoli Google Cloud Platform. Obejrzyj krótki film Simplify Event Driven Processing with Cloud Pub/Sub (Uproszczenie przetwarzania sterowanego zdarzeniami za pomocą Cloud Pub/Sub).

  Moduł

  Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – wiersz poleceń

  W tym praktycznym module zaprezentujemy, jak publikować i wykorzystywać wiadomości przy użyciu subskrybenta korzystającego z metody pull za pomocą wiersza poleceń Google Cloud. Obejrzyj krótki film Simplify Event Driven Processing with Cloud Pub/Sub (Uproszczenie przetwarzania sterowanego zdarzeniami za pomocą Cloud Pub/Sub).

  Moduł

  Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – Python

  W tym module poznasz Pub/Sub i dowiesz się, jak utworzyć temat oraz subskrybenta za pomocą skryptu w języku Python, a następnie publikować i wyświetlać wiadomości. Obejrzyj krótki film Simplify Event Driven Processing with Cloud Pub/Sub (Uproszczenie przetwarzania sterowanego zdarzeniami za pomocą Cloud Pub/Sub).

 • Moduł

  Wykonywanie podstawowych zadań związanych z infrastrukturą Google Cloud: Challenge Lab

  Ten Challenge Lab sprawdza Twoją wiedzę i umiejętności zdobyte w poszczególnych modułach kursu Baseline: Infrastructure. Zanim go rozpoczniesz, musisz zapoznać się z pozostałymi modułami dostępnymi w kursie.

 • info
  Informacje o kursie
  Wymagania wstępne
  Zakładamy, że użytkownik ma podstawową wiedzę na temat usług Google Cloud. Zalecamy, by przed rozpoczęciem tego kursu użytkownik zdobył plakietkę kursu Pierwsze kroki – Tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi, zaliczając zawarte w nim moduły praktyczne.
  Dostępne języki
  English, français, український, Polski, português (Brasil), 简体中文, 한국어, bahasa Indonesia, español (Latinoamérica), Türkçe, Italiano oraz 日本語
  Co mogę zrobić po ukończeniu tego kursu?
  Po ukończeniu kursu możesz zapoznać się z dodatkowymi materiałami ze swojej ścieżki szkoleniowej lub przejrzeć katalog.
  Jakie odznaki mogę zdobyć?
  Po kursie otrzymasz odznakę potwierdzającą jego ukończenie. W przypadku niektórych kursów musisz potwierdzić, że potrafisz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, zaliczając moduł Challenge Lab. Za takie kursy otrzymasz odznakę umiejętności. Odznaki możesz wyświetlać w swoim profilu i udostępniać w sieciach społecznościowych.