Udostępnij w sekcji aktywności w LinkedIn Twitter Facebook

Beginner: Introduction to Generative AI Learning Path

school 5 activities
update Last updated około miesiąca
person Managed by Google Cloud
This learning path provides an overview of generative AI concepts, from the fundamentals of large language models to responsible AI principles.
Start learning path

01

Introduction to Generative AI - Polski

book Course
access_time 8 godz.
show_chart Wprowadzające

Celem tego szybkiego szkolenia dla początkujących jest wyjaśnienie, czym jest generatywna AI oraz jakie są jej zastosowania. Szkolenie przedstawia również różnice pomiędzy tą technologią a tradycyjnymi systemami uczącymi się, a także narzędzia Google, które pomogą Ci tworzyć własne aplikacje korzystające z generatywnej AI.

Start course

02

Introduction to Large Language Models - Polski

book Course
access_time 8 godz.
show_chart Wprowadzające

To szybkie szkolenie dla początkujących wyjaśnia, czym są duże modele językowe (LLM) oraz jakie są ich zastosowania. Przedstawia również możliwości zwiększenia ich wydajności przez dostrajanie przy użyciu promptów oraz narzędzia Google, które pomogą Ci tworzyć własne aplikacje korzystające z generatywnej AI.

Start course

03

Introduction to Responsible AI - Polski

book Course
access_time 30 godz.
show_chart Wprowadzające

Celem tego szybkiego szkolenia dla początkujących jest wyjaśnienie, czym jest odpowiedzialna AI i dlaczego jest ważna, oraz przedstawienie, jak Google wprowadza ją w swoich usługach. Szkolenie zawiera także wprowadzenie do siedmiu zasad Google dotyczących sztucznej inteligencji.

Start course

04

Prompt Design in Vertex AI

book Course
access_time 5 godz. 15 godz.
show_chart Wprowadzające

Complete the introductory Prompt Design in Vertex AI skill badge to demonstrate skills in the following: prompt engineering, image analysis, and multimodal generative techniques, within Vertex AI. Discover how to craft effective prompts, guide generative AI output, and apply Gemini...

Start course

05

Responsible AI: Applying AI Principles with Google Cloud - Polski

book Course
access_time 2 godz.
show_chart Wprowadzające

Im szerzej wykorzystuje się w firmach sztuczną inteligencję i systemy uczące się, tym większej wagi nabiera odpowiedzialne podejście do opracowywania tych technologii. Wielu organizacjom trudniej jest jednak wprowadzić zasady odpowiedzialnej AI w praktyce niż tylko o tym rozmawiać. To szkolenie jest przeznaczone dla osób,...

Start course