arrow_back

Compute Engine: Qwik Start – Windows

Compute Engine: Qwik Start – Windows

40 godz. 1 punkt

GSP093

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Opis

Platforma Compute Engine umożliwia tworzenie i uruchamianie maszyn wirtualnych w ramach infrastruktury Google. Compute Engine zapewnia odpowiednią skalę, wydajność i jakość, które pozwalają uruchamiać duże klastry obliczeniowe z wykorzystaniem infrastruktury Google.

Możesz użyć Compute Engine do uruchamiania swoich aplikacji Windows na maszynie wirtualnej i skorzystać ze związanych z tym zalet, takich jak niezawodne opcje przechowywania danych, prędkość, którą zapewnia sieć Google, oraz autoskalowanie.

Z tego modułu praktycznego dowiesz się, jak uruchomić w Compute Engine instancję z systemem Windows Server i połączyć się z nią za pomocą protokołu pulpitu zdalnego (Remote Desktop Protocol, RDP).

Konfiguracja i wymagania

Zanim klikniesz przycisk Start Lab (Rozpocznij moduł)

Zapoznaj się z tymi instrukcjami. Moduły mają limit czasowy i nie można ich zatrzymać. Po kliknięciu Start Lab (Rozpocznij moduł) na liczniku wyświetli się informacja o tym, na jak długo udostępniamy Ci zasoby Google Cloud.

W tym praktycznym module Qwiklabs możesz spróbować swoich sił w wykonywaniu opisywanych działań w prawdziwym środowisku chmury, a nie w jego symulacji lub wersji demonstracyjnej. Otrzymasz nowe, tymczasowe dane logowania, dzięki którym zalogujesz się i uzyskasz dostęp do Google Cloud na czas trwania modułu.

Wymagania

Do ukończenia modułu potrzebne będą:

 • dostęp do standardowej przeglądarki internetowej (zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome),
 • czas wymagany do ukończenia modułu.

Uwaga: jeśli masz już osobiste konto lub projekt w Google Cloud, nie używaj go w tym module.

Uwaga: jeśli używasz Pixelbooka, uruchom ten moduł w oknie incognito.

Rozpoczynanie modułu i logowanie się w konsoli Google Cloud

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij moduł. Jeśli moduł jest odpłatny, otworzy się wyskakujące okienko, w którym możesz wybrać formę płatności. Po lewej stronie znajduje się panel Szczegóły modułu z następującymi elementami:

  • przyciskiem Otwórz konsolę Google;
  • czasem, który Ci pozostał;
  • tymczasowymi danymi logowania, których musisz użyć w tym module;
  • innymi informacjami potrzebnymi do ukończenia modułu.
 2. Kliknij Otwórz konsolę Google. Moduł uruchomi zasoby, po czym otworzy nową kartę ze stroną logowania.

  Wskazówka: otwórz karty obok siebie w osobnych oknach.

  Uwaga: jeśli pojawi się okno Wybierz konto, kliknij Użyj innego konta.
 3. W razie potrzeby skopiuj nazwę użytkownika z panelu Szczegóły modułu i wklej ją w oknie logowania. Kliknij Dalej.

 4. Skopiuj hasło z panelu Szczegóły modułu i wklej je w oknie powitania. Kliknij Dalej.

  Ważne: musisz użyć danych logowania z panelu po lewej stronie, a nie danych logowania Google Cloud Skills Boost. Uwaga: korzystanie z własnego konta Google Cloud w tym module może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
 5. Na kolejnych stronach wykonaj następujące czynności:

  • Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.
  • Nie dodawaj opcji odzyskiwania ani uwierzytelniania dwuskładnikowego (ponieważ konto ma charakter tymczasowy).
  • Nie rejestruj się w bezpłatnych wersjach próbnych.

Poczekaj, aż na karcie otworzy się konsola Google Cloud.

Uwaga: aby wyświetlić menu z listą produktów i usług Google Cloud Console, w lewym górnym rogu kliknij menu nawigacyjne. Ikona menu nawigacyjnego

Tworzenie instancji maszyny wirtualnej

 1. W Cloud Console wybierz Menu nawigacyjne Menu nawigacyjne i kliknij Compute Engine > Instancje maszyn wirtualnych, a następnie kliknij Utwórz instancję.

virtual_machine.png

 1. W sekcji Konfiguracja maszyny w przypadku Serii wybierz N1.

 2. W sekcji Dysk rozruchowy kliknij Zmień, aby rozpocząć konfigurowanie dysku rozruchowego.

4b849540c49066e9.png

 1. W sekcji System operacyjny wybierz Windows Server, a w sekcji WersjaWindows Server 2012 R2 Datacenter, po czym kliknij Wybierz. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostaw domyślne.

instance-1.png

 1. Kliknij Utwórz, aby utworzyć instancję.

Testowanie ukończonego zadania

Kliknij Sprawdź postępy, by zobaczyć stan realizacji zadania.

Utwórz instancję maszyny wirtualnej (strefa: us-central1-a).

Aktywowanie Cloud Shell

Cloud Shell to maszyna wirtualna oferująca wiele narzędzi dla programistów. Zawiera stały katalog domowy o pojemności 5 GB i działa w Google Cloud. Dzięki wierszowi poleceń Cloud Shell zyskujesz dostęp do swoich zasobów Google Cloud.

U góry Cloud Console, w pasku narzędzi po prawej stronie, kliknij przycisk Aktywuj Cloud Shell.

Ikona Cloud Shell

Kliknij Dalej.

cloudshell_continue.png

Uzyskanie dostępu do środowiska i połączenie się z nim może zająć kilka chwil. Po połączeniu użytkownik od razu jest uwierzytelniony. Uruchomi się Twój projekt o identyfikatorze PROJECT_ID. Przykład:

Terminal Cloud Shell

gcloud to narzędzie wiersza poleceń Google Cloud. Jest ono już zainstalowane w Cloud Shell i obsługuje funkcję autouzupełniania po naciśnięciu tabulatora.

Aby wyświetlić listę aktywnych kont, użyj tego polecenia:

gcloud auth list

(Dane wyjściowe)

Credentialed accounts:
 - <myaccount>@<mydomain>.com (active)

(Przykładowe dane wyjściowe)

Credentialed accounts:
 - google1623327_student@qwiklabs.net

Aby wyświetlić identyfikator projektu, użyj tego polecenia:

gcloud config list project

(Dane wyjściowe)

[core]
project = <project_ID>

(Przykładowe dane wyjściowe)

[core]
project = qwiklabs-gcp-44776a13dea667a6

Dostęp do systemu Windows Server przez pulpit zdalny (RDP)

Sprawdzanie stanu uruchamiania systemu Windows

Po niedługim czasie instancja Windows Server zostanie udostępniona i będzie widoczna na stronie Instancje maszyn wirtualnych z zieloną ikoną stanu Zielona ikona potwierdzenia.

Instancja serwera może jednak nie być jeszcze gotowa na przyjęcie połączeń RDP, ponieważ komponenty systemu operacyjnego potrzebują chwili, aby się uruchomić.

Aby sprawdzić, czy instancja serwera jest gotowa na połączenie RDP, uruchom następujące polecenie w wierszu poleceń terminala Cloud Shell:

gcloud compute instances get-serial-port-output instance-1

Jeśli pojawi się taka prośba, wpisz n i naciśnij Enter.

Powtarzaj tę czynność, dopóki nie zobaczysz wskazanych poniżej danych wyjściowych polecenia. Takie dane oznaczają, że komponenty systemu operacyjnego zostały uruchomione, a system Windows Server jest gotowy na przyjęcie połączenia RDP (które spróbujemy nawiązać w następnym kroku).

------------------------------------------------------------
Instance setup finished. instance-1 is ready to use.
------------------------------------------------------------

Dostęp do systemu Windows Server przez RDP

Aby ustawić hasło do logowania się w RDP, w terminalu Cloud Shell uruchom poniższe polecenie, w polu [instance] wpisując nazwę utworzonej instancji maszyny wirtualnej, a w polu [username] wpisując admin.

gcloud compute reset-windows-password [instance] --zone us-central1-a --user [username]

Jeśli pojawi się pytanie Would you like to set or reset the password for [admin] (Y/n)?, wpisz Y.

Istnieją różne sposoby łączenia się z serwerem przez RDP, w zależności od tego, czy używasz systemu Windows czy nie:

Jeśli korzystasz z Chromebooka lub innego urządzenia podczas zdarzenia Google Cloud, prawdopodobnie na komputerze jest już zainstalowana aplikacja RDP. W lewym dolnym rogu ekranu kliknij ikonę podobną do tej poniżej (jeśli taka jest) i wprowadź zewnętrzny adres IP swojej maszyny wirtualnej.

rdp_win.png

Jeśli korzystasz z systemu innego niż Windows, ale używasz przeglądarki Chrome, możesz połączyć się z serwerem przez RDP bezpośrednio z przeglądarki, używając rozszerzenia Chrome RDP for Google Cloud Platform (Protokół pulpitu zdalnego Chrome dla Google Cloud Platform). Kliknij ikonę RDP.

rdp_prev.png

Pojawi się prośba o zainstalowanie rozszerzenia Chrome RDP. Po zainstalowaniu otworzy się strona logowania. Aby się zalogować, podaj nazwę użytkownika systemu Windows admin oraz hasło podane w danych wyjściowych wcześniej wspomnianego polecenia. Zignoruj pole „Domain:” („Domena:”).

login_cred.png

Jeśli używasz komputera z systemem Windows, możesz pobrać plik RDP, wybierając go w menu RDP.

download_rdp.png

W systemie Windows wystarczy dwukrotnie kliknąć plik RDP i zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła Windows.

Jeśli używasz komputera Macintosh, możesz skorzystać z kilku dostępnych do zainstalowania darmowych pakietów klienta RDP. Jednym z nich jest CoRD. Po zainstalowaniu połącz się z zewnętrznym adresem IP serwera Windows, jak pokazano powyżej. Po nawiązaniu połączenia otworzy się strona logowania. Aby się zalogować, podaj nazwę użytkownika systemu Windows admin oraz hasło podane w danych wyjściowych wcześniej wspomnianego polecenia. Zignoruj pole „Domain:” („Domena:”).

Po pomyślnym zalogowaniu powinien być widoczny pulpit Windows.

rdp_dash.png

Kopiowanie i wklejanie w kliencie protokołu pulpitu zdalnego (RDP)

Możliwe, że po zalogowaniu do instancji będziesz kopiować i wklejać polecenia z instrukcji modułu.

Aby wkleić treść, przytrzymaj klawisze CTRL+V (jeśli korzystasz z komputera Mac, CMND+V nie zadziała). Jeśli jesteś w oknie Powershell, upewnij się, że okno jest wybrane – inaczej skrót klawiszowy nie zadziała.

Jeśli chcesz wkleić treść do programu PuTTy, kliknij prawy przycisk myszy.

Sprawdź swoją wiedzę

Poniżej znajdziesz pytania jednokrotnego wyboru, które pomogą Ci utrwalić wiedzę zdobytą w tym module.

Gratulacje!

odznaka potwierdzająca ukończenie

Ukończ kurs

Możesz uczyć się dalej w ramach kursu Google Cloud Essentials. Każdy kurs składa się z zestawu powiązanych ze sobą modułów, które razem tworzą ścieżkę szkoleniową. Za ukończenie kursu otrzymujesz widoczną powyżej odznakę – stanowi ona potwierdzenie Twojego osiągnięcia. Swoje odznaki możesz ustawiać jako widoczne publicznie, a także podać do nich linki w swoim CV lub w mediach społecznościowych. Jeśli zapiszesz się na te kursy, ukończony dziś moduł zostanie w nich automatycznie zaliczony. Zobacz inne dostępne kursy Qwiklabs

Kolejne kroki / Więcej informacji

Ten moduł należy do serii modułów Qwik Start. Opracowano je tak, aby dać Ci przedsmak bogactwa funkcji dostępnych w Google Cloud. Wyszukaj „Qwik Start” w katalogu modułów i znajdź kolejny interesujący Cię moduł.

Szkolenia i certyfikaty Google Cloud

…pomogą Ci wykorzystać wszystkie możliwości technologii Google Cloud. Nasze zajęcia obejmują umiejętności techniczne oraz sprawdzone metody, które ułatwią Ci szybką naukę i umożliwią jej kontynuację. Oferujemy szkolenia na poziomach od podstawowego po zaawansowany prowadzone w trybach wirtualnym, na żądanie i na żywo, dzięki czemu możesz dopasować program szkoleń do swojego napiętego harmonogramu. Certyfikaty umożliwią udokumentowanie i potwierdzenie umiejętności i doświadczenia uzyskanego w zakresie technologii Google Cloud.

Ostatnia aktualizacja instrukcji: 1 października 2021 r.
Ostatni test modułu: 1 października 2021 r.

Copyright 2020 Google LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Google i logo Google są znakami towarowymi Google LLC. Wszelkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów, z którymi są powiązane.