arrow_back

Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – konsola

Google Cloud Pub/Sub: Qwik Start – konsola

30 godz. Bezpłatne

GSP096

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

Google Cloud Pub/Sub to usługa do przesyłania wiadomości, która służy do wymiany danych dotyczących zdarzeń między aplikacjami i usługami. Producent danych publikuje wiadomości w temacie Cloud Pub/Sub. Konsument tworzy subskrypcję do tego tematu. Subskrybenci pobierają wiadomości z subskrypcji lub są skonfigurowani jako webhooki na potrzeby subskrypcji push. Każdy subskrybent musi potwierdzić każdą wiadomość w określonym przedziale czasu.

Czego się nauczysz

 • Skonfigurujesz temat do przechowywania danych.
 • Dodasz subskrypcję do tematu, by uzyskać dostęp do danych.
 • Opublikujesz i wykorzystasz wiadomości przy użyciu subskrybenta korzystającego z metody pull.

Konfiguracja i wymagania

Zanim klikniesz przycisk Start Lab (Rozpocznij moduł)

Zapoznaj się z tymi instrukcjami. Moduły mają limit czasowy i nie można ich zatrzymać. Po kliknięciu Start Lab (Rozpocznij moduł) na liczniku wyświetli się informacja o tym, na jak długo udostępniamy Ci zasoby Google Cloud.

W tym praktycznym module Qwiklabs możesz spróbować swoich sił w wykonywaniu opisywanych działań w prawdziwym środowisku chmury, a nie w jego symulacji lub wersji demonstracyjnej. Otrzymasz nowe, tymczasowe dane logowania, dzięki którym zalogujesz się i uzyskasz dostęp do Google Cloud na czas trwania modułu.

Wymagania

Do ukończenia modułu potrzebne będą:

 • dostęp do standardowej przeglądarki internetowej (zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome),
 • czas wymagany do ukończenia modułu.

Uwaga: jeśli masz już osobiste konto lub projekt w Google Cloud, nie używaj go w tym module.

Uwaga: jeśli używasz Pixelbooka, uruchom ten moduł w oknie incognito.

Po rozpoczęciu modułu zalogujesz się w konsoli Google Cloud Shell i włączysz narzędzie wiersza poleceń.

Rozpoczynanie modułu i logowanie się w konsoli Google Cloud

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij moduł. Jeśli moduł jest odpłatny, otworzy się wyskakujące okienko, w którym możesz wybrać formę płatności. Po lewej stronie znajduje się panel Szczegóły modułu z następującymi elementami:

  • przyciskiem Otwórz konsolę Google;
  • czasem, który Ci pozostał;
  • tymczasowymi danymi logowania, których musisz użyć w tym module;
  • innymi informacjami potrzebnymi do ukończenia modułu.
 2. Kliknij Otwórz konsolę Google. Moduł uruchomi zasoby, po czym otworzy nową kartę ze stroną logowania.

  Wskazówka: otwórz karty obok siebie w osobnych oknach.

  Uwaga: jeśli pojawi się okno Wybierz konto, kliknij Użyj innego konta.
 3. W razie potrzeby skopiuj nazwę użytkownika z panelu Szczegóły modułu i wklej ją w oknie logowania. Kliknij Dalej.

 4. Skopiuj hasło z panelu Szczegóły modułu i wklej je w oknie powitania. Kliknij Dalej.

  Ważne: musisz użyć danych logowania z panelu po lewej stronie, a nie danych logowania Google Cloud Skills Boost. Uwaga: korzystanie z własnego konta Google Cloud w tym module może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
 5. Na kolejnych stronach wykonaj następujące czynności:

  • Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.
  • Nie dodawaj opcji odzyskiwania ani uwierzytelniania dwuskładnikowego (ponieważ konto ma charakter tymczasowy).
  • Nie rejestruj się w bezpłatnych wersjach próbnych.

Poczekaj, aż na karcie otworzy się konsola Google Cloud.

Uwaga: aby wyświetlić menu z listą produktów i usług Google Cloud Console, w lewym górnym rogu kliknij menu nawigacyjne. Ikona menu nawigacyjnego

Aktywowanie Cloud Shell

Cloud Shell to maszyna wirtualna oferująca wiele narzędzi dla programistów. Zawiera stały katalog domowy o pojemności 5 GB i działa w Google Cloud. Dzięki wierszowi poleceń Cloud Shell zyskujesz dostęp do swoich zasobów Google Cloud.

U góry Cloud Console, w pasku narzędzi po prawej stronie, kliknij przycisk Aktywuj Cloud Shell.

Ikona Cloud Shell

Kliknij Dalej.

cloudshell_continue.png

Uzyskanie dostępu do środowiska i połączenie się z nim może zająć kilka chwil. Po połączeniu użytkownik od razu jest uwierzytelniony. Uruchomi się Twój projekt o identyfikatorze PROJECT_ID. Przykład:

Terminal Cloud Shell

gcloud to narzędzie wiersza poleceń Google Cloud. Jest ono już zainstalowane w Cloud Shell i obsługuje funkcję autouzupełniania po naciśnięciu tabulatora.

Aby wyświetlić listę aktywnych kont, użyj tego polecenia:

gcloud auth list

(Dane wyjściowe)

Credentialed accounts:
 - <myaccount>@<mydomain>.com (active)

(Przykładowe dane wyjściowe)

Credentialed accounts:
 - google1623327_student@qwiklabs.net

Aby wyświetlić identyfikator projektu, użyj tego polecenia:

gcloud config list project

(Dane wyjściowe)

[core]
project = <project_ID>

(Przykładowe dane wyjściowe)

[core]
project = qwiklabs-gcp-44776a13dea667a6

Zadanie 1. Konfiguracja Pub/Sub

Możesz używać konsoli Google Cloud Shell do wykonywania operacji w Google Cloud Pub/Sub.

Aby użyć Pub/Sub, utwórz temat do przechowywania danych i subskrypcję, by uzyskać dostęp do danych opublikowanych w temacie.

 1. Kliknij Menu nawigacyjne (Ikona menu nawigacyjnego) > Pub/Sub > Tematy.

Menu nawigacyjne

 1. Kliknij Utwórz temat.

Utwórz przycisk tematu

 1. Temat musi mieć unikalną nazwę. Na potrzeby tego modułu utwórz temat o nazwie MyTopic (Mój_temat). W oknie dialogowym Tworzenie tematu:
 • Jako Identyfikator tematu wpisz MyTopic.
 • W pozostałych polach pozostaw domyślne wartości.
 • Kliknij UTWÓRZ TEMAT.

Utwórz okno dialogowe tematu

Udało Ci się utworzyć temat.

Testowanie ukończonego zadania

Kliknij Sprawdź postępy, aby zobaczyć stan realizacji zadania. Jeśli udało Ci się utworzyć temat Cloud Pub/Sub, wyświetli się wynik.

Utwórz temat Pub/Sub.

Zadanie 2. Dodawanie subskrypcji

Teraz utworzysz subskrypcję, by uzyskać dostęp do tematu.

 1. W panelu po lewej stronie kliknij Tematy, by powrócić do strony Tematy. Aby dodać subskrypcję do utworzonego przez Ciebie tematu, kliknij ikonę z 3 kropkami > Utwórz subskrypcję.

Strona tematów

 1. W oknie dialogowym Dodawanie subskrypcji do tematu:
 • Wpisz nazwę subskrypcji, na przykład MySub.
 • Ustaw Sposób dostawy na Pull.
 • W pozostałych opcjach pozostaw wartości domyślne.

Dodawanie subskrypcji do tematu

 • Kliknij Utwórz.

Twoja subskrypcja jest widoczna na liście subskrypcji.

Testowanie ukończonego zadania

Kliknij Sprawdź postępy, aby zobaczyć stan realizacji zadania. Jeśli udało Ci się utworzyć subskrypcję do tematu Cloud Pub/Sub, wyświetli się wynik.

Dodaj subskrypcję.

Zadanie 3. Sprawdź swoją wiedzę

Poniżej znajdziesz pytania jednokrotnego wyboru, które pomogą Ci utrwalić wiedzę zdobytą w tym module. Odpowiedz na nie najlepiej, jak potrafisz.

Zadanie 4. Publikowanie wiadomości w temacie

 1. Na dole strony Szczegóły tematu kliknij kartę Wiadomości, a następnie Opublikuj wiadomość.

 2. W polu Wiadomość wpisz Hello World (Witaj, świecie) i kliknij Opublikuj.

Hello World (Witaj, świecie) w polu Wiadomość

Zadanie 5. Wyświetlanie wiadomości

Aby wyświetlić wiadomość, użyj subskrypcji (MySub) do pobrania wiadomości (Hello World) z tematu (MyTopic).

 • Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:

gcloud pubsub subscriptions pull --auto-ack MySub

Wiadomość wyświetli się w polu DATA (DANE) wyniku polecenia.

Wynik polecenia

Udało Ci się utworzyć temat Pub/Sub, opublikować w temacie, utworzyć subskrypcję, a następnie użyć jej do pobrania danych z tematu.

Gratulacje!

Udało Ci się utworzyć temat Pub/Sub, opublikować w temacie, utworzyć subskrypcję, a następnie użyć jej do pobrania danych z tematu.

Ukończ kurs

Ten moduł do samodzielnego ukończenia jest częścią kursu Baseline: Infrastructure (Podstawy: infrastruktura). Każdy kurs składa się z zestawu powiązanych ze sobą modułów, które razem tworzą ścieżkę szkoleniową. Za ukończenie kursu otrzymujesz odznakę – stanowi ona potwierdzenie Twojego osiągnięcia. Swoje odznaki możesz ustawiać jako widoczne publicznie, a także podać do nich linki w swoim CV lub w mediach społecznościowych. Zarejestruj się na ten kurs lub dowolny kurs zawierający ten moduł, a zostanie on automatycznie zaliczony. Wszystkie dostępne kursy znajdziesz w katalogu Google Cloud Skills Boost.

Przejdź do kolejnego modułu

Ten moduł należy do serii modułów Qwik Start. Opracowano je tak, aby dać Ci przedsmak bogactwa funkcji dostępnych w Google Cloud. Wyszukaj „Qwik Start” w katalogu modułów i znajdź kolejny interesujący Cię moduł.

Kolejne kroki / więcej informacji

Naucz się czegoś zupełnie innego, wybierając moduł Google Maps Web Services Proxy for Mobile Applications w Google Cloud SKills Boost.

Szkolenia i certyfikaty Google Cloud

…pomogą Ci wykorzystać wszystkie możliwości technologii Google Cloud. Nasze zajęcia obejmują umiejętności techniczne oraz sprawdzone metody, które ułatwią Ci szybką naukę i umożliwią jej kontynuację. Oferujemy szkolenia na poziomach od podstawowego po zaawansowany prowadzone w trybach wirtualnym, na żądanie i na żywo, dzięki czemu możesz dopasować program szkoleń do swojego napiętego harmonogramu. Certyfikaty umożliwią udokumentowanie i potwierdzenie umiejętności i doświadczenia uzyskanego w zakresie technologii Google Cloud.

Ostatnia aktualizacja instrukcji: 16 czerwca 2022 r.

Ostatni test modułu: 1 października 2021 r.

Copyright 2020 Google LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Google i logo Google są znakami towarowymi Google LLC. Wszelkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów, z którymi są powiązane.