arrow_back

Qwiklabs ve Google Cloud Turu

Join Sign in

Qwiklabs ve Google Cloud Turu

45 minutes Free

GSP282

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

Google Cloud, Google'ın altyapısında barındırılan bir bulut hizmetleri paketidir. Google Cloud bilişim, depolama, veri analizi, makine öğrenimi ve ağ iletişimi gibi birçok farklı alanda hizmet ve API'ler sunar. Bu hizmet ve API'ler, ister kişisel ister kurumsal her çeşit bulut bilişimi uygulaması veya projesiyle entegre edilebilir.

Giriş seviyesindeki bu laboratuvarda, tarayıcıdan Google Cloud hizmetlerine erişip bu hizmetleri yönetmek için kullanabileceğiniz bir kullanıcı arayüzü olan Cloud Console hakkında uygulamalı şekilde pratik kazanarak Google Cloud ile çalışma konusunda ilk adımları atacaksınız. Google Cloud'un önemli özelliklerini tanıyacak ve Qwiklabs ortamının ayrıntıları hakkında bilgi edineceksiniz. Bulut bilişimi konusunda deneyimli değilseniz veya Google Cloud ve Qwiklabs hakkında genel bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu laboratuvarla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hangi alanlarda uygulamalı alıştırma yapacağınızı öğrenmek için sonraki bölüme göz atın.

Öğrenecekleriniz

Bu laboratuvarda aşağıdakileri yapacaksınız:

 • Qwiklabs platformu hakkında bilgi edinme ve laboratuvar ortamının önemli özelliklerini tanıma

 • Qwiklabs kredileri hakkında bilgi edinme (dilerseniz kredi satın alma) ve laboratuvarın bir örneğini başlatma

 • Belirli kimlik bilgilerini kullanarak Cloud Console'a erişme

 • Google Cloud projeleri hakkında bilgi edinme ve bu projeler hakkında yaygın olarak yanlış bilinenlerin doğrusunu öğrenme

 • Google Cloud Gezinme menüsünü kullanmayı öğrenerek Google Cloud tarafından sunulan hizmet türlerini tanıma

 • Temel roller hakkında bilgi edinme ve Cloud IAM hizmetini kullanarak belirli kullanıcıların gerçekleştirebileceği işlemleri inceleme

 • API kitaplığı hakkında bilgi edinme ve kitaplığın başlıca özelliklerini inceleme

Ön koşullar

Bu laboratuvar, giriş seviyesine uygundur ve Google Cloud veya Qwiklabs hakkında bilgi sahibi değilseniz katılmanız gereken ilk laboratuvardır. Zaten Qwiklabs ve Cloud Console deneyiminiz varsa aşağıdaki laboratuvarlardan birine katılmayı düşünebilirsiniz:

Bunlardan birine katılmaya karar verirseniz bu laboratuvarı şimdi sonlandırın.

Kişisel veya kurumsal bir Google Cloud hesabınız ya da projeniz varsa o hesabın oturumunu kapatın. Kişisel/kurumsal hesabınızda giriş yapmış halde kalır ve laboratuvarı aynı tarayıcıda çalıştırırsanız kimlik bilgileriniz karıştırılabilir, bu da laboratuvardan yanlışlıkla çıkışınızın yapılmasına neden olabilir.

Pixelbook kullanıyorsanız laboratuvarı gizli bir pencerede çalıştırın.

Qwiklabs temel bilgileri

Özellikler ve bileşenler

Konu veya yetkinlik seviyesi fark etmeksizin tüm Qwiklabs laboratuvarlarında aynı arayüz kullanılır. Katıldığınız laboratuvar aşağıdakine benzer bir görünümde olacaktır:

lab_view.png

Not: Resimde gösterilen "Sanal Makine Oluşturma" laboratuvarına katılmıyorsunuz. Örnekteki laboratuvar, Qwiklabs'deki ortak özellikleri vurgulamak için kullanılmıştır.

Laboratuvar bileşenlerinin aşağıdaki tanımlarını okuyun ve her bir bileşeni görmek için arayüze bakın.

Laboratuvarı Başlat (düğme)

Bu düğmeyi tıkladığınızda gerekli tüm hizmetlerin ve kimlik bilgilerinin etkinleştirildiği geçici bir Google Cloud ortamı oluşturulur. Bu sayede laboratuvardaki materyaller üzerinde uygulamalı şekilde alıştırma yapabilirsiniz. Bu işlem aynı zamanda bir geri sayım zamanlayıcı başlatır.

Kredi

Laboratuvarın ücretidir. 1 Kredi genellikle 1 ABD dolarına eşittir (toplu kredi satın aldığınızda indirim sunulur). Giriş düzeyindeki bazı laboratuvarlar (bu laboratuvar gibi) ücretsizdir. Laboratuvarlar ne kadar ileri düzeydeyse ücret de o kadar yüksektir. Çünkü özelleşmiş laboratuvarlarda işlem yükü ve kullanılan Google Cloud kaynağı daha fazladır.

Süre

Laboratuvarı tamamlamanız için verilen süreyi belirtir. Laboratuvarı Başlat düğmesini tıkladığınızda zamanlayıcı 00:00:00 değerine ulaşana kadar geri sayım yapmaya başlar. Zamanlayıcı bu değere ulaştığında geçici Google Cloud ortamınız ve kaynaklarınız silinir. Size, laboratuvarı tamamlamanız için gerekenden daha uzun süre verilir. Ancak laboratuvar çalışıyorken başka bir işle ilgilenmemeye dikkat edin. Böyle bir durumda tüm çalışmanızı kaybedebilirsiniz.

Puan

Çoğu laboratuvar için puan hesaplanır. "Etkinlik takibi" adı verilen bu özellik, laboratuvarda belirtilen adımları tamamlamanızı sağlar. Etkinlik takibi kullanılan bir laboratuvarı tamamlamak için tüm adımları sırasıyla uygulayıp bitirmeniz gerekir. Ancak bunu yaptığınızda tamamlama kredisi kazanırsınız.

Laboratuvar ücretleri

Bazı laboratuvarlar ücretsizken bazıları için ödeme yapmanız gerekir. Ücretli laboratuvarlarda Laboratuvarı Başlat düğmesini tıkladığınızda bir iletişim kutusu gösterilir ve laboratuvarı erişim koduyla veya krediyle başlatma seçeneği sunulur. Bunların ikisine de sahip değilseniz Kredi satın al'ı tıklayıp talimatları uygulayın.

buy_credit.gif

Talimatları okuyup uygulama

Bu tarayıcı sekmesinde laboratuvar talimatları yer alır. Bir laboratuvarı başlattığınızda laboratuvar ortamı (bu durumda Google Cloud Console kullanıcı arayüzü) yeni bir tarayıcı sekmesinde açılır. Talimatları okumak ve görevleri gerçekleştirmek için iki tarayıcı sekmesi arasında geçiş yapmanız gerekir. Bilgisayarınızın fiziksel kurulumu uygunsa bu iki sekmeyi farklı monitörlere de taşıyabilirsiniz.

Öğrendiklerinizi test etme

Şu ana kadar ele aldığımız kavramlarla ilgili bilgilerinizi pekiştirmek için aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayın.

Cloud Console'a Erişme

Laboratuvarı başlatma

 • Laboratuvarların önemli özellik ve bileşenlerini öğrendiğinize göre şimdi Laboratuvarı Başlat'ı tıklayın.

Google Cloud ortamının ve kimlik bilgilerinin oluşturulması biraz zaman alabilir. Zamanlayıcı geri sayıma başladığında ve Laboratuvarı Başlat düğmesi kırmızı renkli Laboratuvarı Sonlandır düğmesine dönüştüğünde hazırlıklar tamamlanmıştır. Artık Cloud Console'da oturum açmaya hazırsınız.

Not: Laboratuvardaki tüm görevleri tamamlayana kadar Laboratuvarı Sonlandır düğmesini tıklamayın. Bu düğmeyi tıkladığınızda geçici kimlik bilgileriniz geçersiz hale gelir ve laboratuvar boyunca yaptıklarınıza erişemezsiniz. Laboratuvarı tamamladığınızda bu düğmeyi tıklamanız gerekir. Aksi halde, başka bir laboratuvara katılamazsınız. (Qwiklabs, aynı anda birden fazla laboratuvara kaydolmayı engelleyen koruma önlemleri uygulamaktadır.)

Bağlantı Ayrıntıları penceresi

Laboratuvar örneğiniz artık çalışır durumda olduğuna göre soldaki pencereye göz atın. Bu pencerede Google Console'u Aç düğmesi ile kimlik bilgileri (kullanıcı adı ve şifre) ve Proje Kimliği alanı bulunur.

Open_Google_Console.png

Not: Kimlik bilgileriniz resimdekilere benzese bile bunların aynısı olmayacaktır. Her laboratuvar örneği için yeni geçici kimlik bilgileri oluşturulur.

Şimdi bu bileşenleri teker teker inceleyelim.

Google Console'u Aç

Bu düğme, Google Cloud'a ait web konsolu ve geliştirme merkezi olan Cloud Console'u açar. Google Cloud'daki çalışmalarınızın büyük kısmını bu arayüz üzerinden yapacaksınız. Google Cloud Qwiklabs laboratuvarlarının hepsinde Cloud Console'dan bir şekilde yararlanılır.

Proje kimliği

Google Cloud projesi, Google Cloud kaynaklarınızı düzenlemeye yarayan bir varlıktır. Bu projelerde çoğu zaman kaynak ve hizmetler yer alır. Örneğin proje, bir sanal makine havuzu ve veritabanı kümesi ile bunları birbirine bağlayan ağı içerebilir. Projelerde ayrıca güvenlik kuralları ve hangi kaynağa kimlerin erişebileceğini belirten ayarlar ile izinler bulunur.

Proje Kimliği, Google Cloud kaynakları ile API'lerini projenize bağlamak için kullanılan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Proje Kimlikleri, Google Cloud genelinde benzersizdir. Yani qwiklabs-gcp-xxx.... kimliğinden yalnızca bir tane olabilir. Bu sayede kimlik, sistem genelinde tanımlayıcı rol oynar.

Kullanıcı Adı ve Şifre

Bu kimlik bilgileri, Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) hizmetinde bir kimliği temsil eder. Bu kimlik, size verilen projedeki Google Cloud kaynaklarıyla çalışmanıza olanak sağlayan erişim izinlerine (bir veya birkaç rol) sahiptir. Bu kimlik bilgileri geçicidir ve yalnızca laboratuvarın erişim süresi boyunca kullanılabilir. Zamanlayıcı 00:00:00 değerine ulaştığında artık bu kimlik bilgilerini kullanarak Google Cloud projenize erişemezsiniz.

1 Görev: Google Cloud'da oturum açın

Artık Bağlantı Ayrıntıları penceresini daha iyi anladığınıza göre Cloud Console'da oturum açmak için bu pencerenin içeriklerini kullanın.

 1. Google Console'u Aç'ı tıklayın.

Bu işlem Google Cloud oturum açma sayfasını yeni bir tarayıcı sekmesinde açar.

SignInPage.png

Daha önce Gmail gibi bir Google uygulamasında oturum açtıysanız bu sayfa size tanıdık gelecektir.

İpucu: Sekmeleri ayrı pencerelerde, yan yana açın.

 1. Bağlantı Ayrıntıları penceresindeki Kullanıcı adını kopyalayıp E-posta veya telefon alanına yapıştırın ve İleri'yi tıklayın.

Bir dakika! Oturum açmak için kişisel veya şirket e-posta adresinizi DEĞİL, googlexxxxxx_student@qwiklabs.net e-posta adresini kullandığınızdan emin olun.

googlexxxxxx_student@qwiklabs.net e-posta adresine benzeyen kullanıcı adı, Qwiklabs öğrencisi olarak kullanmanız için oluşturulmuş bir Google hesabıdır. Bu hesap, "qwiklabs.net" alan adını içerir. Size sağlanan Google Cloud Projesine erişebilmeniz için ilgili IAM rolleri bu hesaba atanmıştır.
 1. Bağlantı Ayrıntıları penceresindeki Şifre değerini kopyalayıp Şifre alanına yapıştırın ve İleri'yi tıklayın.

 2. Google'ın hizmet şartlarını ve gizlilik politikasını onayladığınızı belirtmek için Kabul Et'i tıklayın.

 3. Hesabınızı koruyun sayfasında Onayla'yı tıklayın.

Geçici bir hesap kullandığınızdan, kurtarma telefon numaralarını ve e-posta adreslerini güncellemenize gerek yoktur.

 1. Hoş geldiniz sayfasında Google Cloud'un hizmet şartlarını kabul etmek için Hizmet Şartları'nı kontrol edip Kabul ve devam et'i tıklayın.

Qwiklabs kimlik bilgilerinizi kullanarak Cloud Console'a başarıyla eriştiniz. Sayfanız aşağıdaki gibi görünecektir:

35a55968748df7c0.png

Öğrendiklerinizi test etme

Şimdiye kadar ele alınan kavramları pekiştirmek için aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayın.

Cloud Console'da oturum açtığınıza ve kimlik bilgilerinizin özelliklerini genel olarak anladığınıza göre Google Cloud projelerinden bahsetmeye devam edebiliriz.

Cloud Console'daki Projeler

Google Cloud projelerinin ne olduğu, Bağlantı Ayrıntıları penceresinin içeriğiyle ilgili bölümde açıklanmıştı. Bu projelerin tanımına bir kez daha bakalım:

Google Cloud projesi, Google Cloud kaynaklarınızı düzenlemeye yarayan bir varlıktır. Bu projelerde çoğu zaman kaynak ve hizmetler yer alır. Örneğin proje, bir sanal makine havuzu ve veritabanı kümesi ile bunları birbirine bağlayan ağı içerebilir. Projelerde ayrıca güvenlik kuralları ve hangi kaynağa kimlerin erişebileceğini belirten ayarlar ile izinler bulunur.

Ortadaki pencerenin sol üst köşesinde Proje Bilgileri etiketine sahip olan bir kart yer alır ve bu kart şu şekilde görünür:

76370a4185212435.png

Projenizin bir adı, kimliği ve numarası vardır. Google Cloud hizmetleriyle kurulan etkileşimlerde bu tanımlayıcılar sık sık kullanılır. Google Cloud'un belirli bir hizmet veya özelliğiyle ilgili deneyim kazanmak için şu anda bile bir projede çalışıyorsunuz.

2. Görev: Tüm projeleri görüntüleyin

Aslında birden fazla Google Cloud projesine erişebilirsiniz. Hatta bazı laboratuvarlarda, atanan görevleri tamamlamanız için size birden fazla proje verilebilir.

 1. Google Cloud Console başlık çubuğunda proje adınızın yanındaki açılır menüyü tıklayın.
 2. Proje seçin iletişim kutusunda Tümü'nü tıklayın. Açılan proje listesinde "Qwiklabs Kaynakları" isimli bir proje yer alır.

66c73e22ea578f78.png

Qwiklabs Kaynakları Projesi'ne şimdilik geçmeyin. Ancak bu projeyi ileride başka laboratuvarlarda kullanmanız gerekebilir.

Büyük kurumların ve deneyimli Google Cloud kullanıcılarının onlarca hatta binlerce Google Cloud projesinin olması normaldir. Kuruluşlar, Google Cloud'u farklı şekillerde kullanır. Bu nedenle, bulut bilişimi hizmetlerini düzenlemek (örneğin, ekibe veya ürüne göre) için projelerden yararlanabilirsiniz.

"Qwiklabs Kaynakları" belirli laboratuvarlarda kullanım için dosyalar, veri kümeleri ve makine görüntüleri içeren bir projedir. Bu projeye tüm Google Cloud laboratuvar ortamlarından erişilebilir. "Qwiklabs Kaynakları" projesinin tüm Qwiklabs kullanıcılarıyla paylaşıldığını ve salt okunur olduğunu unutmayın. Bu nedenle, bu projeyi silemez veya değiştiremezsiniz.

Üzerinde çalıştığınız Google Cloud projesi geçici bir projedir. Yani laboratuvar sona erdiğinde projenin ve proje içeriğinin tamamı silinir. Yeni bir laboratuvara her başladığınızda bir veya daha fazla yeni Google Cloud projesine erişiminiz sağlanır. Laboratuvardaki adımları uygularken "Qwiklabs Kaynakları" projesini değil, bu projeleri kullanırsınız.

Öğrendiklerinizi test etme

Şimdiye kadar ele alınan kavramları pekiştirmek için aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayın.

Gezinme menüsü ve hizmetler

Google Cloud Console başlık çubuğunda, üç çizgi simgesiyle etiketlenmiş bir düğme yer alır:

818684f8e0d0a523.png

Bu düğmeyi tıkladığınızda Google Cloud'un temel hizmetlerine hızlı erişim sağlayan Gezinme menüsü açılır veya gizlenir.

 • Menü açık değilse şimdi düğmeyi tıklayın ve sunulan hizmet türlerini görmek için menüyü kaydırın:

5012e407e81c6d07.png

Yedi adet Google Cloud hizmetleri kategorisi bulunur:

 • İşlem: Her türden iş yükünü destekleyebilecek çeşitli makine türleri içerir. Farklı bilişim seçenekleri, operasyonel ayrıntılar ve altyapı üzerinde ne kadar kontrole sahip olacağınızı belirlemenizi sağlar.
 • Depolama: Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış, ilişkisel olan ya da olmayan veriler için veri depolama ve veritabanı seçenekleri sunar.
 • Ağ İletişimi: Uygulama trafiğini dengeleyen ve güvenlik kuralları sağlayan hizmetlerdir.
 • İşlemler: Bulutlar arası olarak günlüğe kaydetme, izleme, takip etme ve diğer hizmet güvenilirliği araçlarını kapsayan bir pakettir.
 • Araçlar: Dağıtımların ve uygulama derlemesi ardışık düzenlerinin yönetilmesi için geliştiricilere yardımcı olan hizmetlerdir.
 • Büyük Veri: Büyük veri kümelerini işlemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan hizmetlerdir.
 • Yapay Zeka: Google Cloud'da belirli yapay zeka ve makine öğrenimi görevleri çalıştıran API'lerin oluşturduğu pakettir.

Söz konusu kategoriler hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunan belgelere bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Roller ve izinler

Google Cloud'da bulut bilişimi hizmetlerinin yanı sıra hangi kaynağa kimlerin erişebileceğini tanımlayan bir dizi izin ve rol bulunduğunu önceki bölümlerde öğrenmiştiniz. Bu rol ve izinleri inceleyip değiştirmek için Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) hizmetini kullanabilirsiniz.

3. Görev: Rol ve izinlerinizi görüntüleyin

 1. Gezinme menüsü'nde (Gezinme menüsü), IAM ve Yönetici'yi tıklayın. Bunu yaptığınızda kullanıcıların listelendiği bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu listede, belirli hesaplara verilmiş izin ve rolleri görebilirsiniz.

87534f555ed17b88.png

 1. Oturum açarken kullandığınız "@qwiklabs" kullanıcı adını bulun:

iam.png "Qwiklabs Üyesi Bulma"

Üye sütununda googlexxxxxx_student@qwiklabs.net değeri (oturum açarken kullandığınız kullanıcı adıyla aynıdır) gösterilir. Ad sütununda ise googlexxxxxx_student@qwiklabs.net student değeri gösterilir. Rol sütununda, Google Cloud'un sunduğu üç temel rolden biri olan Düzenleyici rolü gösterilir. Temel roller, proje düzeyindeki izinleri ayarlar. Aksi belirtilmemişse tüm Google Cloud hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin yönetimi, söz konusu rollerle kontrol edilir.

Aşağıdaki tabloda, roller dokümantasyonundaki tanımlar kullanılarak görüntüleyici, düzenleyici ve sahip rollerinin izinlerine kısa bir genel bakış sunulmuştur:

Rol Adı İzinler
roles/viewer Mevcut kaynakları veya verileri görüntüleme gibi durumu etkilemeyen salt okunur işlemler için izinler. Değiştirme işlemlerini kapsamaz.
roles/editor Tüm görüntüleyici izinlerinin yanı sıra durumda değişikliğe neden olan işlemler (ör. mevcut kaynakları değiştirme) için izinler.
roles/owner Tüm düzenleyici izinlerinin yanı sıra hem projenin kendisi hem projedeki tüm kaynaklar için rol ve izinleri yönetme, ayrıca proje için faturalandırmayı ayarlama izinleri.

Düzenleyici olarak Google Cloud kaynağı oluşturabilir ve kaynakları değiştirebilir veya silebilirsiniz. Ancak Google Cloud projelerine üye ekleyemez veya üyeleri silemezsiniz.

Öğrendiklerinizi test etme

Şimdiye kadar ele alınan kavramları pekiştirmek için aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayın.

API'ler ve hizmetler

Google Cloud API'leri, Google Cloud'un temel bir parçasıdır. İş idaresinden makine öğrenimine kadar çeşitli alanlardaki 200'den fazla API, Google Cloud projeleri ve uygulamalarıyla Google Cloud hizmetleri gibi kolayca entegre edilir.

Uygulama programlama arayüzü ifadesinin kısaltması olan API'leri doğrudan veya istemci kitaplıklarınız üzerinden çağırabilirsiniz. Cloud API'leri için API Tasarım Kılavuzu'nda açıklandığı gibi kaynağa dayalı tasarım ilkeleri kullanılır.

Laboratuvar örneği için yeni bir Google Cloud projesi sağladığında Qwiklabs, laboratuvardaki görevler üzerinde çalışmaya hemen başlayabilmenize yönelik olarak API'lerin çoğunu otomatik şekilde etkinleştirir. Qwiklabs dışında kendi Google Cloud projelerinizi oluşturduğunuzda bazı API'leri kendiniz etkinleştirmeniz gerekir.

Cloud API'lerinin çoğu, projenizin söz konusu API'yi kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Bu bilgiler arasında trafik seviyeleri, hata oranları ve gecikmeler bile yer alır. Böylece, Google hizmetlerinin kullanıldığı uygulamalardaki sorunlar için hızla öncelik sırası belirleyebilirsiniz.

4. Görev: Mevcut API'leri görüntüleyin

 1. Gezinme menüsü'nde (Gezinme menüsü), API'ler ve Hizmetler > Kitaplık'ı tıklayın. Soldaki bölmede, KATEGORİ başlığı altında, kullanılabilecek farklı kategoriler gösterilir.

apis.gif

 1. API arama çubuğuna Dialogflow yazıp Dialogflow API'yi tıklayın. Dialogflow açıklama sayfası açılır.

dialogflow.png

Dialogflow API ile zengin konuşma uygulamaları derleyebilirsiniz (ör. Google Asistan için). Bu API sayesinde, projenizin temelinde yatan makine öğrenimini ve doğal dil şemasını anlamanız gerekmez.

 1. Etkinleştir'i tıklayın. Dialogflow açıklama sayfası açılır.

 2. API'nin etkinleştirildiğini doğrulamak için tarayıcınızda geri düğmesini tıklayın.

enabled.png

 1. Bu API'yi deneyin'i tıklayın. Yeni bir tarayıcı sekmesinde Dialogflow API dokümanları gösterilir. Bu bilgileri inceleyip işiniz bittiğinde sekmeyi kapatın.

 2. Cloud Console'un ana sayfasına dönmek için Gezinme menüsü'nde Ana Sayfa'yı tıklayın.

API'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Google Cloud'un yeni uygulamalı aracı Google API Gezgini'ni açın. Google'da, bu araç hakkında basit bir örnek üzerinden uygulamalı deneyim sunan API Gezgini: Qwik Start adlı bir laboratuvar da bulunur.

Öğrendiklerinizi test etme

Şimdiye kadar ele alınan kavramları pekiştirmek için aşağıdaki çoktan seçmeli soruyu yanıtlayın.

Laboratuvarınızı sonlandırma

Artık laboratuvarla işiniz bittiğine göre Laboratuvarı Sonlandır'ı, ardından da işlemi onaylamak için Tamam'ı tıklayın.

end_lab.gif

Lütfen katıldığınız her Qwiklabs laboratuvarına puan verin. five_stars.png

Memnun kaldıysanız değerlendirmenizi çok sayıda yıldız vererek yapın. Memnun kalmadıysanız daha az yıldız verebilirsiniz. "Yorum" penceresine deneyimlerinizle ilgili bir yorum bırakın. Görüşleriniz Google için çok değerlidir.

Laboratuvarı sonlandırdığınızda Google Cloud projesine ve projede yaptığınız çalışmalara erişiminiz kaldırılır. Cloud Console'a dönerseniz oturumunuzun otomatik olarak kapatıldığını görürsünüz. Artık bu sekmeyi kapatabilirsiniz.

Tebrikler!

GCP_Essentials_125x135_new.png

Yalnızca 30 dakikanızı ayırarak Cloud Console ve platformun önemli özellikleri hakkında sağlam bir temel edindiniz. Projeler, roller ve platformda sunulan hizmet türleri hakkında bilgi edindiniz. Ayrıca Cloud IAM'i ve API kitaplıklarını kullanarak alıştırma da yaptınız. Qwiklabs'de başka Google Cloud laboratuvarlarına katılmaya hazırsınız.

Görevinizi Tamamlama

Bu rehbersiz laboratuvar, Qwiklabs Google Cloud Essentials Görevinin bir parçasıdır. Görevler, bir öğrenme yolunu oluşturan birbiriyle bağlantılı laboratuvar dizilerini ifade eder. Bu Görevi tamamladığınızda başarınızın ödülü olarak yukarıdaki rozeti alırsınız. Rozetinizi herkese açık hale getirebilir ve rozetin bağlantısını online özgeçmişinizde veya sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bu laboratuvarı tamamladığınız için kredi almak istiyorsanız bu Göreve kaydolun. Katılabileceğiniz diğer Qwiklabs Görevlerine göz atın.

Sonraki Laboratuvarınıza Katılma

Sanal Makine Oluşturma Görevinize devam edin veya aşağıdaki önerilere göz atın:

Google Cloud Eğitimi ve Sertifikasyon

...Google Cloud teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Derslerimizde teknik becerilere odaklanırken en iyi uygulamalara da yer veriyoruz. Gerekli yetkinlik seviyesine hızlıca ulaşmanız ve öğrenim maceranızı sürdürebilmeniz için sizlere yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Temel kavramlardan ileri seviyeye kadar farklı eğitim programlarımız mevcut. Ayrıca, yoğun gündeminize uyması için talep üzerine sağlanan, canlı ve sanal eğitim alternatiflerimiz de var. Sertifikasyonlar ise Google Cloud teknolojilerindeki becerilerinizi ve uzmanlığınızı doğrulamanıza ve kanıtlamanıza yardımcı oluyor.

Kılavuzun Son Güncellenme Tarihi: 2 Eylül 2021
Laboratuvarın Son Test Edilme Tarihi: 2 Eylül 2021

Telif Hakkı 2020 Google LLC Tüm hakları saklıdır. Google ve Google logosu, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm şirket ve ürün adları ilişkili oldukları şirketlerin ticari markaları olabilir.