arrow_back

Prezentacja Qwiklabs i Google Cloud Platform

Prezentacja Qwiklabs i Google Cloud Platform

45 godz. Bezpłatne

GSP282

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

Google Cloud jest pakietem usług internetowych hostowanych w infrastrukturze Google. Oferuje on różnorodne usługi i interfejsy API – umożliwiające między innymi przetwarzanie, przechowywanie i analizę danych, a także rozwiązania związane z systemami uczącymi się oraz sieciami. Pakiet ten można integrować z wszelkimi aplikacjami i projektami w chmurze, zarówno prywatnymi, jak i firmowymi.

W ramach tego modułu szkoleniowego dla użytkowników początkujących zapoznasz się z Google Cloud, wykonując ćwiczenia w Cloud Console – interfejsie w przeglądarce, który pozwala używać usług Google Cloud i nimi zarządzać. Nauczysz się też rozpoznawać najważniejsze funkcje Google Cloud oraz szczegółowo poznasz sposób obsługi środowiska Qwiklabs. Jeśli korzystasz z usług w chmurze po raz pierwszy lub poszukujesz ogólnych informacji na temat Google Cloud i Qwiklabs, jesteś we właściwym miejscu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym module i zagadnieniach, których dotyczą zawarte w nim ćwiczenia.

Czego się nauczysz

Ten moduł obejmuje takie zagadnienia:

 • informacje o platformie Qwiklabs i najważniejszych funkcjach środowiska modułów;

 • informacje o punktach Qwiklabs (i możliwości ich zakupu) oraz sposobie uruchamiania modułów;

 • informacje o uzyskiwaniu dostępu do Cloud Console przy użyciu danych logowania;

 • informacje o projektach Google Cloud i popularnych mitach na ich temat;

 • informacje o typach usług Google Cloud dostępnych w menu nawigacyjnym;

 • informacje o rolach podstawowych i używaniu usługi Cloud IAM do sprawdzania, jakie działania mogą wykonywać określeni użytkownicy;

 • informacje o bibliotece interfejsów API i jej najważniejszych funkcjach.

Wymagania wstępne

Ten moduł przeznaczony jest dla użytkowników początkujących. Ukończ go w pierwszej kolejności, jeśli nie znasz jeszcze Google Cloud lub Qwiklabs. Jeśli masz już doświadczenie z Qwiklabs i Cloud Console, rozważ przejście do jednego z tych modułów:

Jeśli chcesz rozpocząć jeden z modułów wymienionych powyżej, zamknij ten moduł.

Jeżeli używasz osobistego lub firmowego konta lub projektu Google Cloud, wyloguj się z tego konta. Jeżeli nie wylogujesz się z prywatnego lub firmowego konta i uruchomisz moduł w tej samej przeglądarce, mogą pomieszać się Twoje dane logowania. Skutkiem tego może być przypadkowe wylogowanie Cię z modułu.

Jeżeli używasz Pixelbooka, uruchom moduł w oknie incognito.

Podstawy Qwiklabs

Struktura modułów i dostępne funkcje

Wszystkie moduły Qwiklabs mają wspólny interfejs – niezależnie od poruszanej tematyki czy poziomu doświadczenia użytkownika. Każdy moduł wygląda mniej więcej tak:

lab_view.png

Uwaga: nie jesteś teraz w module „Tworzenie maszyny wirtualnej” widocznym na ilustracji. To tylko przykładowa grafika, która służy do zaprezentowania podobieństw pomiędzy różnymi modułami Qwiklabs.

Zapoznaj się z umieszczonymi poniżej opisami poszczególnych elementów modułów i postaraj się znaleźć je w interfejsie użytkownika.

Rozpocznij moduł (przycisk)

Kliknięcie tego przycisku spowoduje utworzenie tymczasowego środowiska Google Cloud, które będzie zawierać wszystkie usługi i dane logowania potrzebne do rozpoczęcia nauki oraz ćwiczeń na podstawie materiałów zawartych w module. Spowoduje to również uruchomienie licznika czasu.

Punkt

Ten element określa cenę modułu. Jeden punkt warty jest zazwyczaj 1 USD, ale jeśli kupisz ich więcej naraz, otrzymasz rabat. Niektóre moduły dla początkujących (jak na przykład ten) są darmowe. Moduły dotyczące bardziej specjalistycznych zagadnień są droższe, gdyż wymagają zaawansowanego przetwarzania danych i większej ilości zasobów Google Cloud.

Czas

Element ten określa ilość czasu, w jakim należy ukończyć moduł. Gdy klikniesz przycisk Rozpocznij moduł, licznik zacznie odliczać do 00:00:00. Gdy odliczanie się skończy, Twoje tymczasowe środowisko i zasoby Google Cloud zostaną usunięte. Na ukończenie modułu masz wystarczająco dużo czasu, ale pamiętaj, aby nie pracować wtedy nad innymi zadaniami. Możesz w ten sposób utracić wszystkie efekty swojej pracy.

Wynik

Wiele modułów jest punktowanych. Ta funkcja nosi nazwę „śledzenia aktywności” i gwarantuje, że ukończysz wszystkie kroki wskazane w module. Aby ukończyć moduł, w którym jest śledzona aktywność, musisz ukończyć wszystkie kroki w ustalonej kolejności. Tylko wtedy otrzymasz potwierdzenie ukończenia modułu.

Płatności za moduły

Niektóre moduły są darmowe, ale za inne trzeba zapłacić. W przypadku tych ostatnich po kliknięciu przycisku Rozpocznij moduł na ekranie pojawi się okno, w którym będzie można wybrać metodę płatności: kod dostępu lub punkty. Jeśli nie masz kodu dostępu ani punktów, kliknij Kup punkty i postępuj zgodnie z instrukcjami.

buy_credit.gif

Czytanie i wykonywanie instrukcji

Ta karta przeglądarki zawiera instrukcje potrzebne do ukończenia danego modułu. Gdy rozpoczniesz moduł, jego środowisko (w tym przypadku jest to interfejs Google Cloud Console) otworzy się w nowej karcie przeglądarki. Aby móc czytać instrukcje i jednocześnie wykonywać zadania, trzeba będzie przełączać się pomiędzy 2 kartami przeglądarki. W zależności od ustawień Twojego komputera możesz też przenieść jedną z kart na osobny monitor.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz poniżej na pytania jednokrotnego wyboru, aby utrwalić wiedzę na temat omówionych pojęć.

Uzyskiwanie dostępu do Cloud Console

Rozpoczynanie modułu

 • Znasz już podstawowe funkcje i elementy modułów, możesz więc kliknąć przycisk Rozpocznij moduł.

Uruchomienie środowiska Google Cloud i aktywowanie danych logowania może zająć trochę czasu. Gdy licznik zacznie odliczać czas, a przycisk Rozpocznij moduł zmieni się w czerwony przycisk Zakończ moduł, będzie można zalogować się w Cloud Console.

Uwaga: zanim klikniesz przycisk Zakończ moduł, ukończ wszystkie zadania określone w danym module. Po kliknięciu tego przycisku Twoje tymczasowe dane logowania zostaną unieważnione i utracisz dostęp do efektów swojej pracy. Aby ukończyć moduł, musisz kliknąć ten przycisk. Jeśli tego nie zrobisz, nie będzie można rozpocząć kolejnego modułu. (Qwiklabs ma zabezpieczenia uniemożliwiające równoległą rejestrację w kilku modułach).

Panel ze szczegółami połączenia

Po rozpoczęciu modułu przyjrzyj się panelowi po lewej stronie. Znajdziesz w nim przycisk Otwórz konsolę Google, swoje dane logowania (nazwę użytkownika i hasło) oraz pole Identyfikator projektu.

Open_Google_Console.png

Uwaga: Twoje dane logowania będą podobne do tych widocznych na ilustracji, ale nie będą takie same. Każde rozpoczęcie modułu generuje nowe, tymczasowe dane logowania.

Przyjrzyj się teraz wszystkim tym elementom.

Otwórz konsolę Google

Ten przycisk otwiera Cloud Console – konsolę internetową i centrum programowania Google Cloud. Podczas pracy w Google Cloud większość czynności będziesz wykonywać w tym interfejsie. Wszystkie moduły Qwiklabs dotyczące Google Cloud korzystają z Cloud Console.

Identyfikator projektu

Projekt Google Cloud to jednostka, w ramach której organizujesz zasoby Google Cloud. Często zawiera on zasoby i usługi – na przykład pulę maszyn wirtualnych, zbiór baz danych oraz sieć łączącą te elementy. Projekty zawierają też ustawienia i uprawnienia, które pozwalają określić reguły zabezpieczeń oraz dostęp poszczególnych użytkowników do różnych zasobów.

Identyfikator projektu to unikalny identyfikator łączący interfejsy API i zasoby Google Cloud z konkretnym projektem. Identyfikatory projektów są unikalne w całej usłudze Google Cloud. Może istnieć tylko jeden taki sam identyfikator w formacie qwiklabs-gcp-xxx….

Nazwa użytkownika i hasło

Dane logowania to Twoja tożsamość w usłudze Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM). Tożsamość ta określa Twoje uprawnienia (rolę lub role), dzięki którym możesz wykorzystać zasoby Google Cloud do pracy w przydzielonym Ci projekcie. Te dane logowania są tymczasowe. Będą działać tylko przez określony czas, w którym masz dostęp do modułu. Gdy licznik dojdzie do 00:00:00, utracisz możliwość użycia ich do uzyskania dostępu do projektu Google Cloud.

Zadanie 1. Logowanie w Google Cloud

Teraz już wiesz, do czego służy panel ze szczegółami połączenia, wykorzystaj więc jego zawartość, aby zalogować się w Cloud Console.

 1. Kliknij Otwórz konsolę Google.

Spowoduje to otwarcie strony logowania w Google Cloud w nowej karcie przeglądarki.

SignInPage.png

Wyświetlona strona będzie wyglądać znajomo dla użytkowników, którzy wcześniej logowali się w aplikacjach Google, takich jak Gmail.

Wskazówka: karty możesz otwierać obok siebie.

 1. Skopiuj nazwę użytkownika z panelu ze szczegółami połączenia, wklej ją w polu Adres e-mail lub telefon i kliknij Dalej.

Uwaga: upewnij się, że logujesz się przy użyciu adresu e-mail googlexxxxxx_student@qwiklabs.net. Nie używaj swojego prywatnego ani firmowego adresu e-mail.

Nazwa użytkownika podobna do googlexxxxxx_student@qwiklabs.net to konto Google utworzone dla Ciebie do nauki w Qwiklabs. Zawiera specjalną nazwę domeny „qwiklabs.net” i ma przydzielone role IAM umożliwiające korzystanie z udostępnionego Ci projektu Google Cloud.
 1. Skopiuj hasło z panelu ze szczegółami połączenia, wklej je w polu Wpisz hasło i kliknij Dalej.

 2. Zaakceptuj warunki korzystania z usługi i politykę prywatności Google.

 3. Na stronie Protect your account (Chroń swoje konto) kliknij Confirm (Potwierdź).

To konto jest tymczasowe, więc nie musisz się przejmować aktualizacją pomocniczego numeru telefonu czy adresu e-mail.

 1. Na stronie Welcome student! (Witaj!) zaznacz Terms of Service (Warunki korzystania z usługi), aby zaakceptować warunki korzystania z usługi Google Cloud, a następnie kliknij Agree and continue (Zgadzam się i chcę przejść dalej).

Udało Ci się zalogować w Cloud Console przy użyciu danych logowania Qwiklabs. Twój ekran powinien teraz wyglądać tak:

35a55968748df7c0.png

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na pytania jednokrotnego wyboru, aby utrwalić wiedzę na temat omówionych pojęć.

Skoro wiesz już, w jaki sposób logować się w Cloud Console, i znasz podstawowe informacje na temat danych logowania, najwyższy czas nauczyć się czegoś więcej o projektach Google Cloud.

Projekty w Cloud Console

Projekty Google Cloud zostały omówione w sekcji poświęconej zawartości panelu ze szczegółami połączenia. Powtórzmy ich definicję:

Projekt Google Cloud to jednostka, w ramach której organizujesz zasoby Google Cloud. Często zawiera on zasoby i usługi – na przykład pulę maszyn wirtualnych, zbiór baz danych oraz sieć łączącą te elementy. Projekty zawierają też ustawienia i uprawnienia, które pozwalają określić reguły zabezpieczeń oraz dostęp poszczególnych użytkowników do różnych zasobów.

W lewym górnym rogu panelu centralnego znajdziesz kartę Project info (Informacje o projekcie), która wygląda tak:

76370a4185212435.png

Twój projekt ma nazwę, identyfikator oraz numer. Te wartości są często używane podczas korzystania z usług Google Cloud. Jak na razie pracujesz w jednym projekcie, aby nauczyć się, w jaki sposób używać określonych usług lub funkcji Google Cloud.

Zadanie 2. Wyświetlenie wszystkich projektów

Masz dostęp do więcej niż 1 projektu Google Cloud. W ramach niektórych modułów mogą na Ciebie czekać zadania, które będą wymagały dostępu do większej liczby projektów.

 1. Na pasku tytułu Google Cloud Console kliknij strzałkę menu znajdującą się obok nazwy Twojego projektu.
 2. W oknie Select a project (Wybierz projekt) kliknij All (Wszystkie). Na ekranie pojawi się lista projektów zawierająca projekt „Qwiklabs Resources” („Zasoby Qwiklabs”).

66c73e22ea578f78.png

Na tym etapie nie przechodź jeszcze do tego projektu. Możesz potrzebować go później podczas zadań wykonywanych w ramach innych modułów.

Duże przedsiębiorstwa i doświadczeni użytkownicy Google Cloud często mają dziesiątki, a czasem nawet tysiące projektów Google Cloud. Różne organizacje wykorzystują Google Cloud na różne sposoby. Projekty ułatwiają organizację różnych usług w chmurze, na przykład poprzez przydzielanie ich do poszczególnych zespołów lub usług.

Projekt „Qwiklabs Resources” zawiera pliki, zbiory danych i obrazy maszyn używane w niektórych modułach. Dostęp do tego projektu możesz uzyskać z poziomu każdego modułu. Projekt ten jest udostępniony wszystkim użytkownikom Qwiklabs (z uprawnieniami tylko do odczytu), dlatego nie możesz go usunąć ani zmodyfikować.

Projekt Google Cloud, w którym aktualnie pracujesz, jest tymczasowy, co oznacza, że po ukończeniu modułu zostanie usunięty wraz z całą swoją zawartością. Gdy rozpoczynasz nowy moduł, uzyskujesz dostęp do co najmniej jednego nowego projektu Google Cloud. To w tych projektach (nie w projekcie „Qwiklabs Resources”) wykonywać będziesz wszystkie zadania.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na pytania jednokrotnego wyboru, aby utrwalić wiedzę na temat omówionych pojęć.

Menu nawigacyjne i usługi

Na pasku tytułu Google Cloud Console znajdziesz też przycisk z 3 kreskami:

818684f8e0d0a523.png

Kliknięcie tego przycisku wyświetli (lub ukryje) menu nawigacyjne, które umożliwia szybki dostęp do podstawowych usług Google Cloud.

 • Jeśli menu nie jest w danej chwili widoczne, kliknij ten przycisk i przewiń listę kategorii dostępnych usług:

5012e407e81c6d07.png

Istnieje 7 kategorii usług Google Cloud:

 • Compute (infrastruktura obliczeniowa): obejmuje maszyny różnych typów, które obsługują różnorodne zadania. Poszczególne opcje pozwalają określić poziom kontroli nad operacjami i infrastrukturą.
 • Storage (pamięć): opcje dotyczące miejsca na dane i baz danych, obejmujące dane uporządkowane lub nieuporządkowane, a także relacyjne lub bez relacji.
 • Networking (sieci): usługi równoważące ruch aplikacji i udostępniające reguły zabezpieczeń.
 • Cloud Operations (operacje): pakiet narzędzi do logowania, monitorowania, śledzenia i wykonywania innych zadań związanych z niezawodnością w chmurze.
 • Tools (narzędzia): usługi pomagające programistom w zarządzaniu wdrożeniami oraz potokami tworzenia aplikacji.
 • Big Data: usługi umożliwiające przetwarzanie i analizowanie dużych zbiorów danych.
 • Artificial Intelligence (sztuczna inteligencja): pakiet interfejsów API do uruchamiania określonych zadań sztucznej inteligencji i systemów uczących się w Google Cloud.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do szczegółowej dokumentacji dotyczącej wymienionych powyżej kategorii (w języku angielskim), kliknij ten link.

Role i uprawnienia

Wiesz już, że oprócz usług w chmurze Google Cloud zawiera też zestaw uprawnień i ról, których można użyć do przydzielania użytkownikom dostępu do poszczególnych zasobów. Do przeglądania oraz zmieniania tych ról i uprawnień możesz użyć usługi Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM).

Zadanie 3. Sprawdzenie ról i uprawnień

 1. menu nawigacyjnym (Menu nawigacyjne) kliknij IAM & Admin (Administracja). Otworzy to stronę z listą kont użytkowników i przyznanymi im rolami i uprawnieniami.

87534f555ed17b88.png

 1. Znajdź na niej nazwę użytkownika z końcówką „@qwiklabs”, która została przez Ciebie użyta podczas logowania:

iam.png „Znajdowanie użytkownika Qwiklabs”

W kolumnie Member (Użytkownik) zobaczysz nazwę googlexxxxxx_student@qwiklabs.net odpowiadającą nazwie użytkownika, która została przez Ciebie użyta podczas logowania. W kolumnie Name (Nazwa) zobaczysz googlexxxxxx_student@qwiklabs.net student. W kolumnie Role (Rola) zobaczysz Editor (Edytujący), czyli 1 z 3 ról podstawowych dostępnych w Google Cloud. Role podstawowe określają uprawnienia na poziomie projektu. Jeśli nie określono tego inaczej, to właśnie od nich zależeć będzie możliwość dostępu do wszystkich usług Google Cloud. Role te umożliwiają także zarządzanie tymi usługami.

Poniższa tabela zawiera definicje ról pochodzące z dokumentacji ról – krótkie omówienie uprawnień ról Przeglądający, Edytor i Właściciel:

Nazwa roli Uprawnienia
role/przeglądający Może wyświetlać zasoby i dane w trybie tylko do odczytu, ale nie może zmieniać istniejących zasobów ani danych.
role/edytujący Ma wszystkie uprawnienia roli Wyświetlający, może również wprowadzać zmiany w istniejących zasobach.
role/właściciel Ma wszystkie uprawnienia edytującego i może ponadto wykonywać te działania: zarządzanie rolami i uprawnieniami oraz wszystkimi zasobami w obrębie projektu, konfigurowanie płatności związanych z projektem.

Jako edytujący możesz tworzyć, modyfikować i usuwać zasoby Google Cloud. Nie możesz jednak dodawać kont użytkowników do projektów Google Cloud ani ich z nich usuwać.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na pytania jednokrotnego wyboru, aby utrwalić wiedzę na temat omówionych pojęć.

Interfejsy API i usługi

Interfejsy Cloud APIs są kluczowym elementem usługi Google Cloud. Ponad 200 interfejsów API obejmujących różne funkcje – od zarządzania firmami po korzystanie z systemów uczących się – można (podobnie jak usługi) łatwo zintegrować z projektami i aplikacjami Google Cloud.

API to interfejsy programowania aplikacji, które można wywoływać bezpośrednio lub przez biblioteki klienta. Interfejsy Cloud APIs zaprojektowano zgodnie z zasadami architektury zorientowanej na zasoby opisanymi w przewodniku API Design Guide (w języku angielskim).

Podczas tworzenia nowego projektu Google Cloud na potrzeby modułu większość interfejsów API zostaje włączona automatycznie. Dzięki temu możesz szybko przystąpić do pracy nad zadaniami. Gdy tworzysz swoje własne projekty Google Cloud poza modułami Qwiklabs, interfejsy API będziesz włączać samodzielnie.

Większość interfejsów Cloud APIs udostępnia szczegółowe informacje na temat metod ich wykorzystania w projektach, informując Cię na przykład o poziomach ruchu, odsetkach błędów, a nawet czasach oczekiwania. Ułatwia to ustalanie przyczyn problemów związanych z aplikacjami korzystającymi z usług Google.

Zadanie 4. Wyświetlenie dostępnych interfejsów API

 1. menu nawigacyjnym (Menu nawigacyjne) kliknij APIs & Services > Library (Interfejsy API i usługi > Biblioteka). W panelu po lewej stronie znajdź nagłówek CATEGORY (KATEGORIA), pod którym zobaczysz różne dostępne kategorie.

apis.gif

 1. W pasku wyszukiwania interfejsów API wpisz Dialogflow, a następnie kliknij Dialogflow API. Otworzy to stronę z opisem interfejsu Dialogflow.

dialogflow.png

Interfejs Dialogflow API umożliwia tworzenie rozbudowanych aplikacji do prowadzenia rozmów (na przykład przeznaczonych do użycia z Asystentem Google) bez konieczności zajmowania się systemami uczącymi się czy schematem rozumienia języka naturalnego.

 1. Kliknij Enable (Włącz). Otworzy to stronę z opisem interfejsu Dialogflow.

 2. Kliknij przycisk Wstecz w swojej przeglądarce, aby sprawdzić, czy interfejs API został włączony.

enabled.png

 1. Kliknij Try this API (Wypróbuj ten interfejs API). Otworzy to nową kartę, na której zobaczysz dokumentację interfejsu Dialogflow API (w języku angielskim). Przeczytaj podane w niej informacje, a następnie zamknij kartę.

 2. Aby powrócić do strony głównej Cloud Console, otwórz menu nawigacyjne i kliknij Home (Strona główna).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o interfejsach API, skorzystaj z nowego, praktycznego narzędzia Google Cloud o nazwie Google APIs Explorer. Przygotowaliśmy też moduł APIs Explorer: Qwik Start, który pozwala zapoznać się z tym narzędziem na prostym przykładzie.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na pytanie jednokrotnego wyboru, aby utrwalić wiedzę na temat omówionych pojęć.

Zakończenie modułu

Gdy ukończysz moduł, kliknij przycisk Zakończ moduł, a następnie OK, aby potwierdzić.

end_lab.gif

Będziemy wdzięczni, jeśli ocenisz każdy zrealizowany przez siebie moduł oferowany przez Qwiklabs. five_stars.png

Daj mu dobrą ocenę, jeśli Ci się spodobał, lub mniej dobrą, jeśli nie przypadł Ci do gustu. Napisz komentarz o swoich wrażeniach w oknie „Komentarz”. Google docenia każdą przemyślaną opinię.

Zakończenie modułu odbierze Ci dostęp do projektu Google Cloud i wyników wykonanych w nim zadań. Jeśli wrócisz do Cloud Console, zobaczysz, że nastąpiło automatyczne wylogowanie. Możesz zamknąć tę kartę.

Gratulacje!

GCP_Essentials_125x135_new.png

Po 30 minutach nauki wiesz już nieco więcej na temat Cloud Console i najważniejszych funkcji tej platformy. Znasz już projekty, role i dostępne typy usług. Dysponujesz też praktyczną wiedzą na temat używania Cloud IAM oraz biblioteki interfejsów API. Teraz możesz skorzystać z innych modułów Qwiklabs dotyczących Google Cloud.

Ukończ kurs

Ten moduł do samodzielnego ukończenia jest częścią kursu Qwiklabs Google Cloud Essentials (Informacje podstawowe o Google Cloud). Każdy kurs składa się z zestawu powiązanych ze sobą modułów, które razem tworzą ścieżkę szkoleniową. Za ukończenie kursu otrzymujesz widoczną powyżej odznakę – stanowi ona potwierdzenie Twojego osiągnięcia. Swoje odznaki możesz ustawiać jako widoczne publicznie; możesz też umieszczać linki do nich w swoim CV online lub w mediach społecznościowych. Jeśli zapiszesz się na ten kurs, ukończony dziś moduł zostanie w nim automatycznie zaliczony. Zobacz inne dostępne kursy Qwiklabs

Przejdź do kolejnego modułu

Możesz uczyć się dalej w ramach modułu Tworzenie maszyny wirtualnej lub sprawdzić inne propozycje:

Szkolenia i certyfikaty Google Cloud

…pomogą Ci wykorzystać wszystkie możliwości technologii Google Cloud. Nasze zajęcia obejmują umiejętności techniczne oraz sprawdzone metody, które ułatwią Ci szybką naukę i umożliwią jej kontynuację. Oferujemy szkolenia na poziomach od podstawowego po zaawansowany prowadzone w trybach wirtualnym, na żądanie i na żywo, dzięki czemu możesz dopasować program szkoleń do swojego napiętego harmonogramu. Certyfikaty umożliwią udokumentowanie i potwierdzenie umiejętności i doświadczenia uzyskanego w zakresie technologii Google Cloud.

Ostatnia aktualizacja instrukcji: 2 września 2021 r.
Ostatni test modułu: 2 września 2021 r.

Copyright 2020 Google LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Google i logo Google są znakami towarowymi Google LLC. Wszelkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów, z którymi są powiązane.